Dicksons tyger har allt...

Dicksons FoU: en ständig jakt på innovationer

De skyddar dig mot allt...

Mot dåligt väder:

Vår fiberbehandling och vävteknik ger oss överlägsna resultat vid Schambertest (resistens mot vattentryck). Vatten och smuts kan inte penetrera markiserna...

Och mot solen:

Känslan av komfort och välmående som följer med ett tyg från Dickson beror framförallt på tre faktorer: den termiska komforten, det visuella skyddet samt förstås filtreringen av UV-strålning. Dessa parametrar är direkt beroende av tygets färg.

För maximalt skydd, välj bilderna till vänster.

?De är hälsosamma för dig och vänliga mot naturen

I färgningsprocessen slängs inte spillvattnet bort
Medan traditionella färgningsprocesser ger upphov till giftiga restprodukter, undviks detta med Dicksons exklusiva spinnfärgningsprocess. Den förbrukar dessutom mindre vatten och energi.

Deras slutbehandling har låg vattenförbrukning
I vår produktionsanläggning i franska Wasquehal använder vi samma vatten för flera successiva moment, och vi återanvänder huvuddelen av vårt spillvatten. Energin i spillvattnet används dessutom för att värma det rena vattnet.

Tygernas livslängd är två till tio gånger längre än för traditionella tyger
Tack vare den längre livscykeln är deras miljöpåverkan betydligt lägre än för exempelvis bomullstyger.

Slutligen, tygerna har testats av OEKO-TEX 100
Denna stämpel intygar att tygerna inte innehåller giftiga substanser och inte medför någon hälsorisk för huden eller miljön.

Allmänna garantiföreskrifter

DICKSON-CONSTANT VÄVAR ORCHESTRA, ORCHESTRA MAX, SYMPHONY, OPERA 10 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI FRÅN 01/01/2013

Dickson Constant garanterar färgernas hållbarhet och rötsäkra egenskaper (minsta färghållbarhet 4/5 under påverkan av UV-strålning och dåliga väderförhållanden, i enlighet med standarden NF IN ISO 105 B04) för ORCHESTRA, ORCHESTRAMAX,SYMPHONY,OPERAVÄVAR under10årfrånmarkisensinköpsdatum.

GARANTIN GÄLLER UNDER FÖLJANDE OMSTÄNDIGHETER:

 • Garantitid 8 år, garantin innebär att Dickson-Constant byter ut, eller i lämpliga fall, återbetalar kostnaden för den fastställt defekta delen av markisväven med inköpsvärdet enligt faktura, exklusive alla andra kostnader eller former av kompensation.

 • Vid godkänd reklamation omfattar garantin efter 8 år en rabatt på inköp av ny väv,, under år 9 en rabatt på 30% och under år 10 en rabatt på 15%, detta baserat på priset vid reklamationens datum.

 • All reklamation måste sändas inom 10 dagar från att defekten upptäckts, tillsammans med inköpsfakturan. Detta skickas med brev till återförsäljaren där produkten köptes. Dom skickar ärendet sedan vidare till Dickson-Constant.

 • Den reklamerade väven kommer att undersökas av experter hos Dickson-Constant eller dess försäkringsbolag.

 • Ersättning eller återbetalning av reklamerad väv innebär ingen förlängning av garantitiden.

Den begränsade garantin täcker uteslutande röt- och färgbeständighet av regelbundet skötta vävar, under normala användarvillkor och miljöförhållanden.
FÖLJAKTLIGEN TÄCKER GARANTIN INTE:

 • De arbeten som inte utförts av Dickson-Constant, så som sömnad av tyg etc.

 • Andra delar av markisen än väven tillverkat av Dickson-Constant: markiskappa, markisram eller annat;

 • Skador i form av marmorering, prägling eller veck som uppkommit vid markisens montering eller installation;

 • Defekter som härrör från ålder eller normalt slitage;

 • Skador kopplade till installationsförhållanden, miljöförhållanden, användning som avviker från normala förhållanden, yrkesmässig användning, avvikelse från Dickson-Constants egna standarder eller vävens avsedda användningsområde;

 • Reparation av skador i väven som uppkommit genom olyckshändelse eller underlåtenhet som ej kan tillskrivas Dickson-Constant eller på grund av force majeure.

SKADOR PÅ MARKISVÄV SOM UPPKOMMIT AV FÖLJANDE ANLEDNINGAR ÄR UTTRYCKLIGEN UNDANTAGNA FRÅN GARANTIN:

 • Bristfälligt underhåll eller användning av olämpliga produkter eller verktyg vid underhåll: det är inte tillåtet att använda rengöringsmedel, kemiska produkter eller lösningar, skrapor eller andra verktyg som kan ha skadlig inverkan på tyget;

 • Blixtnedslag eller onormala klimat- eller miljöförhållanden

 • Luftföroreningar eller växtsjukdomar;

 • Nedsmutsning orsakad av djur;

 • Monteringsskador, felaktig hantering av användaren, exponering för diverse produkter, applicering av föremål på väven, fallande föremål, stötskador, transportskador, vandalism, brännmärken efter cigaretter eller andra värmekällor, eld.

Denna tillverkargaranti utgör inget hinder för den juridiska garantin.

DICKSON CONSTANT
Aktiekapital 12640000 € - 381.347.970 000 18 - RCS Lille Métropole - FRANKRIKE

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder webbkakor (cookies) för att erbjuda dig innehåll och reklam som skräddarsytts för dina intressen och förbättra din upplevelse på webbplatsen. Om du vill veta mer och anpassa dina inställningar, klicka här.
Jag förstår